Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 21.09.2020

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GŁOGOWIE


Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

 

1. Kierownictwo Komendy stanowią:

1) Komendant;
2) I Zastępca Komendanta,


2. W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,
Referat dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową
Zespól do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

b) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
Zespół Techniki Kryminalistycznej

c) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;
Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
Zespół do walki z Korupcją


2) w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,
Ogniwo do spraw Wykroczeń
Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
Zespół Ochronny
Zespół Przewodników Psów Służbowych
Zespół Wywiadowczy
Zespół ds. Profilaktyki Społecznej
Rewir dzielnicowych

b) Sztab Policji,
Zespół Dyżurnych

c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Rewir dzielnicowych


3) w służbie wspomagającej działalność Policji:
Zespół do spraw Zaopatrzenia i Transportu
Zespół Łączności i Informatyki
Zespół do spraw Prezydialnych
Jednoosobowe Stanowisko  do spraw Kadr i Szkolenia
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Statystyki Przestępczości
Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Jednoosobowe stanowisko do spraw BHP

 

Powrót na górę strony