Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 21.09.2020

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GŁOGOWIE

67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 17

 

Komendant Powiatowy Policji w Głogowie przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.30 – 17.00

 

 


p.o. KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GŁOGOWIE
nadkomisarz Grzegorz NIEWIADA

  

p.o I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GŁOGOWIE
nadkomisarz Łukasz RACHWALSKI

 

KIEROWNICTWO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 

WYDZIAŁ PREWENCJI
 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
podkomisarz Paweł RUDOWICZ
 
p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
aspirant sztabowy Robert ŁOJEK
 
________________________________________
 
WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY
 
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU 
podkomisarz Mariusz JĘDRASIK
 
p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA
aspirant sztabowy Grzegorz MICHALCZAK
 
________________________________________
 
WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
 
NACZELNIK WYDZIAŁU
nadkomisarz Grzegorz KRUSZAKIN
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA
komisarz Krzysztof SAMBOROWICZ
 
________________________________________
 
WYDZIAŁ KRYMINALNY

 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
aspirant sztabowy Grzegorz Śpiewak
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA
aspirant sztabowy Artur Sobczyński
 
KIEROWNIK REFERATU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU
podkomisarz  Ewelina MROWIŃSKA
 
________________________________________
 
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
podkomisarz Robert GOŁĘBIOWSKI
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA
podkomisarz Renata SASIŃSKA
 
________________________________________
 
WYDZIAŁ SZTAB POLICJI
 
NACZELNIK WYDZIAŁU 
nadkomisarz Piotr STROEMICH
 
_______________________________________
 
REWIR DZIELNICOWYCH

 
KIEROWNIK REWIRU I
aspirant sztabowy Piotr KOWALSKI
 
KIEROWNIK REWIRU II
aspirant sztabowy Piotr BADZIŃSKI
 
_______________________________________
 
OGNIWO DS. WYKROCZEŃ

 
KIEROWNIK OGNIWA
aspirant sztabowy Damian Duziak
 
________________________________________
 
REFERAT WSPOMAGAJĄCY

 
KIEROWNIK REFERATU 
 Brygida Biedrzyńska

 

 

 

Powrót na górę strony