Oficer Prasowy

Kontakt dla dziennikarzy

Data publikacji 21.09.2020

 

p.o. Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

st. sierż. Natalia Szymańska

tel. 47 87 422 18

tel. kom. 604 904 452

fax 47 87 422 25

e-mail:  oficer.prasowy@glogow.wr.policja.gov.pl

 

Podczas nieobecności Oficera Prasowego zastępstwo pełni:

st. post. Agnieszka Kotwas - tel. 604 904 435

 

 

Oficer Prasowy udziela informacji od poniedzialku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

W godzinach popołudniowych, soboty, niedziele i święta proszę dzownić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Koresponencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji.

 

 

!! OFICER PRASOWY NIE PRZYJMUJE SKARG I WNIOSKÓW !!

 

Skargi muszą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty i zawierać własnoręczny podpis osoby składającej skargę.

 

Powrót na górę strony