Oficer Prasowy

Kontakt dla dziennikarzy

Data publikacji 21.09.2020

 

p.o. Oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

st. sierż. Natalia Szymańska

tel. 47 87 422 18

tel. kom. 604 904 452

fax 47 87 422 25

 

e-mail:  oficer.prasowy@glogow.wr.policja.gov.pl

 

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji.

 

W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta proszę dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

!! OFICER PRASOWY NIE PRZYJMUJE SKARG I WNIOSKÓW !!

 

skargi muszą być składane osobiście lub za pośrednictwem poczty i zawierać własnoręczny podpis osoby składającej skargę

 

adres:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Obrońców Pokoju 17

67-200 Głogów

Powrót na górę strony