Bieżące informacje

Zapewnijmy opiekę osobom starszym

Data publikacji 01.08.2022

Niestety w dalszym ciągu policja otrzymuje zgłoszenia o zaginięciu starszych i chorych osób. Nie pozwólmy aby takie osoby pozostawały bez opieki.

Z takimi sytuacjami policjanci często spotykają się w swojej służbie. Każde takie zgłoszenie jest traktowane z należytą powagą, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego. W przypadku takich zgłoszeń wszczynane są procedury poszukiwawcze. Zdarza się, akcja wymaga również zaangażowania nie tylko policjantów, ale również innych służb mundurowych, tj. np. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, itp. 

Apelujemy do rodzin, aby zapewniły należytą opiekę starszym osobom. Nie pozostawiajmy ich nigdy samych w domu, zwłaszcza jeśli są to osoby schorowane a ich stan uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie.

Przypominamy, że opieka jest  obowiązkiem rodziny. Rodzice i dzieci powinni wspierać się wzajemnie, wynika to nie tylko z powodów moralnych i norm przyjętych przez społeczeństwo, ale i z przepisów prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych pomiędzy rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne.

art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdza, że rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Przez wzajemne wsparcie, o którym mowa należy rozumieć pomoc materialną, psychiczne wsparcie w chorobie, cierpieniu i kalectwie, pomoc intelektualną przy podejmowaniu ważnych decyzji lub załatwianiu spraw życiowych oraz pomoc fizyczną przy wykonywaniu różnych czynności.

Wzajemne wsparcie pomiędzy rodzicami i dziećmi powinno być całkowicie bezinteresowne, co wynika przede wszystkim z norm moralnych.

 

p.o. oficera prasowego
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie

mł. asp. Emilia Reguła
tel. 604 904 452

 

Powrót na górę strony