Bieżące informacje

Pomyśl o swojej przyszłości! Zostań jednym z nas!

Data publikacji 04.11.2020

Ofertę służby w Policji kierujemy zarówno do osób, które dopiero stoją u progu podjęcia decyzji o rozpoczęciu swojej kariery zawodowej, jak i do tych, które mają już za sobą ten etap, podejmowały pracę, być może nawet kilkukrotnie zmieniając miejsce zatrudnienia w poszukiwaniu czegoś pasjonującego, a jednocześnie gwarantującego godne zarobki, stabilne warunki pracy i możliwość rozwoju.

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się - to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery w naszej formacji wyniesie blisko 3880 zł. na rękę.

Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dużo dający w zamian.
To zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI W ZAKŁADCE PRACA.

Jednocześnie mając na uwadze duże zainteresowanie sprawami związanymi z wstąpieniem do służby w Policji, funkcjonariusze Wydział Doboru i Szkolenia z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaplanowali wakacyjny cykl spotkań. Podczas tych spotkań przyszli kandydaci mogą uzyskać od policjantów wszelkie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym także na te, dotyczące specyfiki służby, zarobków oraz całego procesu rekrutacji.

Adepci mają też możliwość sprawdzenia swojej tężyzny fizycznej na specjalnym policyjnym torze przeszkód, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Zajęcia na policyjnym torze przeszkód, funkcjonariusze prowadzą od godz. 13.00 w poniedziałki i od godz.10.30 w środy, na terenie sali sportowej przy ul.Poznańskiej 14 we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi dot. korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii. W zawiązku z powyższym do hali wpuszczani są tylko kandydaci - bez osób towarzyszących, wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Wszystkie osoby, zostaną zapoznane ze schematem pokonania sprawnościowego toru przeszkód. Każdy uczestnik będzie też mógł zobaczyć, jak poprawnie wykonywać kolejne ćwiczenia i jak zrobić to najszybciej. Kiedy przyszli kandydaci zobaczą, jak policyjny instruktor pokonuje kolejne przeszkody, sami będą mogli podjąć taką próbę.

Przypominamy, że chętni do udziału w zajęciach zobowiązani są wyposażyć się także w strój sportowy. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu pod nr tel. 47 87 134 47 lub 47 87 140 44.

Film Zostań jednym z nas

Pobierz plik Zostań jednym z nas (format mp4 - rozmiar 13.77 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony