Bieżące informacje

Bezpieczna jazda na hulajnodze elektrycznej

Hulajnogi elektryczne stają się bardzo popularnym środkiem transportu w mieście. Jednak należy pamiętać, iż przepisy ruchu drogowego także obowiązują entuzjastów tego środka transportu.

Hulajnogi elektryczne pozwalają na szybki i sprawny sposób poruszania się po mieście. Zwolennicy podróży hulajnogą elektryczną muszą jednak pamiętać, że wiąże się to ze znajomością i stosowaniem przepisów ruchu drogowego.

Policja przypomina:

Hulajnogą elektryczną na drogach publicznych, mogą poruszać się osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej tego wieku muszą uzyskać kartę rowerową lub prawo jazdy co najmniej kategorii: AM, A1, B1 lub T. Zabronione jest korzystanie z hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych przez dzieci poniżej 10 roku życia. Wyjątkiem od tej zasady jest poruszanie się na hulajnodze w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone. Gdy brak jest drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą powinien korzystać z jezdni, o ile dopuszczalna prędkość na tym odcinku nie jest większa niż 30 km/h. W przypadku, gdy brak jest drogi dla rowerów, a na jezdni dozwolony ruch przekracza 30 km/h wyjątkowo można skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, ale jedynie z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz obowiązkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu. Dozwolone jest również przejeżdżanie przez przejazdy dla rowerzystów, ale w przypadku przejść dla pieszych należy przeprowadzić hulajnogę przez jezdnie.

Obowiązujące przepisy zabraniają:
• jazdy hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie.
• przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
• czepiania się pojazdów
• ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
• jazdy po jezdni obok innego uczestnika
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy

Przepisy nie nakazują noszenia kasku ochronnego podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej. Jednakże, dla własnego bezpieczeństwa, warto zakładać na głowę kask ochronny. W razie upadku lub potrącenia, kask uchroni głowę przed poważnym urazem, a może nawet uratować życie.

p.o. Oficera prasowego  
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
st. sierż. Natalia Szymańska
tel. 604 904 452

 

Powrót na górę strony