Bieżące informacje

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo

Data publikacji 08.04.2024

Art. 178b Kodeksu karnego brzmi: kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu przez zastosowanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego – świetlnych oraz dźwiękowych, zwolnij i zatrzymaj się.

Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Niezwłoczne zatrzymanie pojazdu nie jest tożsame z zatrzymaniem natychmiastowym, gdyż kierujący pojazdem mechanicznym powinien zatrzymać pojazd w miejscu, w który nie zagraża on bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto funkcjonariusz może wydać kierującemu polecenie jazdy za radiowozem.  

Niestety pomimo apeli, w dalszym ciągu policja odnotowuje liczne przypadki, w których kierowcy z różnych przyczyn nie zatrzymują się do kontroli i próbują uciekać. W takim przypadku narażają oprócz siebie, również innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.   

p.o. oficera prasowego
Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie
st. post. Agnieszka Kotwas
tel. 604 904 452

 

Powrót na górę strony